Låneregler

Forpliktelser

Det er gratis å låne ved biblioteket! Alle over 6 år kan få eget, lokalt lånekort. Barn under 15 år må ha underskrift fra foresatte. Når du har lånekort og låner materiale hos oss, forplikter du deg til å:

behandle bibliotekets materiale pent.
levere utlånt materiale innen fristen.
erstatte skader på, eller tap av, materiale.
sørge for at riktig kontaktinformasjon er registrert i vårt system. Meld alltid fra hvis du endrer navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse. Endre selv på Mine sider eller ta kontakt med oss.


Det er foresatte som har ansvar for at dette overholdes for sitt eller sine barn opp til 15 år.

Bibliotekets websøk

https://heim.arena.axiell.com/

Her kan du logge deg inn med lånenummer + pinkode for å søke etter materiale som finnes på de ulike avdelingene våre. Her kan du også legge inn reservasjoner og fornye lån du allerede har.

 

Lånetid og fornying

Vanlig lånetid er 4 uker.

Unntak:

  • film 1 uke
  • tidsskrift 2 uker
  • nye bøker m/venteliste 2 uker

Lån kan fornyes 2 ganger dersom materialet ikke er reservert for andre. Forleng gjerne lånetiden selv Mine sider

Innlevering

Materiale lånt hos oss, kan tilbakeleveres på alle våre bibliotek. Du kan også levere tilbake på bibliotek i andre kommuner i Norge. På utsiden av våre bibliotek har vi egne innleveringskasser som kan benyttes.

Tapt materiale

Faktura med krav om erstatning sendes dersom lånt materiale ikke leveres tilbake i rimelig tid etter siste purring.

Tapt/ødelagt materiale må erstattes etter Heim kommunes gjeldende satser i sitt betalings-regulativ (2020).

Økonomiavdelingen i kommunen tar hånd om dette, og det kommer et administrasjonsgebyr på 150 kr. i tillegg.

Ta kontakt med oss for å avtale erstatning eller tilbakelevering, før saken eventuelt sendes til inkasso.

 

 

Materiale for voksne

 

Materiale for barn

 

Bøker

400,-

Bøker

250,-

Lydbøker

500,-

Lydbøker

300,-

Film

250,-

Film

250,-

CD (musikk)

300,-

CD (musikk)

250,-

Tidsskrift

100,-

Tidsskrift

100,-

Språkkurs

1000,-

Språkkurs

1000,-

Materiale

innlånt fra andre bibliotek

600,-

Materiale innlånt fra andre bibliotek

600,-

Gebyr                          

150,-

Gebyr                             

150,-

(Heim kommune, Betalingsregulativ 2020, vedtatt av kommunestyret i møte 19.12.19 i sak 60/19)

Søk

Språkvelger