Nyheter - skjønnlitteratur

a799f440-edb4-4fe2-8ffd-7b7708dca456
Forfatter: Nærum, Knut
acbeffec-5d42-424b-8e67-200b4b76ce5b
Forfatter: Ahnhem, Stefan
c3d5b50f-25a5-4bb7-8999-b71ff839b67f
Forfatter: Jón Kalman Stefánsson
f1aebcb1-7a87-4357-ac4c-0ec0f4b6f0ee
Forfatter: Statovci, Pajtim
324ad9b7-83e2-4734-a9d5-87f2ba89b86b
Forfatter: Khalifa, Khaled
c5b60efb-1998-42a8-8b60-28bda9925df0
Forfatter: Reza, Yasmina
1e83f0b8-fe07-423d-9f68-028e9b834d30
Forfatter: Helfer, Monika
4d389f2e-6a68-40c7-831a-27b93a573683
Forfatter: Tokarczuk, Olga
550099e3-96b9-417a-b822-fde860619dfa
Forfatter: Faulkner, William
5e5d64c0-c507-4117-926d-a34a8ab74975
Forfatter: Wells, Benedict
7ee6f249-3250-46b3-bbb9-5be2b5c50423
Forfatter: Quinn, Julia
d37a3390-27fe-4529-9ec2-a334b3084431
Forfatter: Quinn, Julia
b94c7ce5-3ca3-40f0-8b46-3b294d766612
Forfatter: Arnaldur Indriðason
9e720265-fdd9-4dda-8a45-525ef0483eb6
Forfatter: Follett, Ken
65db2aa3-c822-427a-ac5f-f316127d6571
Forfatter: Henriksen, Levi
522d137e-d0ad-4946-9b1b-a1b5f1b6c379
Forfatter: Brekke, Toril
bcc2a421-9bfe-4752-8911-c249df0b4be1
Forfatter: Cornwell, Bernard
a6f93dff-b040-4aa2-bda6-b6e57d296827
Forfatter: Brenden, Laila
4cf1c9c9-4109-43f3-8c47-6e17a6c9a69b
Forfatter: Moriarty, Liane
6b6e15b6-846f-4331-a8ca-eb718a6f0513
Forfatter: Kelly, Martha Hall

Nyheter - fagbøker

8d753891-ea2c-40ca-b76f-14b1ccbe84f9
Bok:Ulv? Ulv! : en bok om rovdyr og mennesker i Norge:2021:1. utgave Bok
Forfatter: Rossavik, Frank
År 2021
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgave: 1. utgave
Utgiver: Cappelen Damm
Ressurstype: Elektronisk
Merknad: innbundet Kulturfond
Få debatter får sinnene så i kok som den norske ulvedebatten. De to tilsynelatende uforenlige synene på rovdyret splitter by og land, ung og gammel, naturvernere og naturbrukere, men ikke etter absolutte linjer - bildet har skygger og nyanser, ofte der man minst venter å finne dem. Frank Rossavik, som har levert en lang rekke kritikkerroste bøker - biografier, analyser av norsk og internasjonal politikk, studier av ytringsfrihet og samtidskommentarer - dykker ned i emnet med åpenhet og nysgjerrighet. Leseren får ta del i hans møter med jegere, sauebønder, politikere og forskere, uten forutinntatthet, men med oppriktig vilje til å finne ut hva de forskjellige frontene i krigen om rovdyrene står for. Til sammen danner de et bilde, ikke bare av den norske rovdyrdebatten, men av en ny politisk virkelighet, der motsetningene ofte følger andre skillelinjer enn de vi er vant til å lete langs. Slik leder ulvesporene i norsk samtidsdebatt mot mer enn bare rovdyrspørsmålet - de gir innsikt i en ny politisk virkelighet
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
4ff8151a-e1e8-4852-961c-5f88e95af5ee
Bok:Bibelen på 200 sider : frå dei første sju dagane til verdas ende:2021 Bok
Forfatter: Veiteberg, Kari
År 2021
Språk: Norsk Nynorsk
Medietype: Bok
Utgiver: Kagge forlag
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet Nynorsk tekst
Bibelen er ein av av dei mest sentrale bøkene i verdshistoria. Den har vært eit viktig premiss for utvikling av kultur i Vesten og den har danna grunnlag for utbreiing av det kristne bodskapet til andre delar av verda. I denne boka gjev biskop Kari Veitberg ei konsis framstilling av bibel-tekstane på 200 sidar. Ho tek lesarane med gjennom evangelia. Ho presenterar det gamle testamentet, brev og salmar, og ser nærare på oppsiktsvekkande tekstar som til dømes Johannes’ openbaring. «Perler for svin» er eit av dei kjende uttrykka som kjem frå Bibelen, Kari Veitberg gir ei innføring i opphavet. Illustrasjonane i boka er alle gode døme på Bibelen sin påverking på verdskunsten. Omtalen er utarbeidd av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
36b8ef94-49e5-4937-9acb-c0790a133d56
Bok:Den hellige Birgitta : enken som utfordret Europa:2021 Bok
Forfatter: Falkeid, Unn
År 2021
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Kagge forlag
Ressurstype: Elektronisk
Merknad: innbundet Kulturfond
Den hellige Birgitta (1303-1373) var en sentral skikkelse i sin samtid. Allerede som barn var den svenske adelskvinnen dypt religiøs, og det hevdes at hun hadde syner hvor både jomfru Maria og Jesus åpenbarte seg. Hun var gift med ridder og lagmann Ulf Gudmarsson, og sammen hadde de åtte barn. Paret skal ha vært på pilegrimsferder både i Norge og Spania, og valgte en streng livsførsel. Etter ektemannens død skal Birgitta ha fått Kristus befaling og diktering av regler for en ny klosterorden. I 1349 reiste hun til Roma for å få velsignelse for grunnleggingen av Birgittinerordenen. Sammen med Katarina fra Siena var hun pådriver for å få paven til å forlate Avignon til fordel for Roma. Den hellig Birgitta døde i Roma, ble gravlagt i Vadstena og senere kanonisert. Hun etterlot seg et omfattende forfatterskap og er i dag Europas skytshelgen. I denne boken kan man lese historien om kvinnen som gikk under navnet «Den svenske enken». Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
ffd3cdaf-ff66-4199-aba5-98b245271523
Bok:Hva vet historikerne? : om hjemmefronten og deportasjonen av jødene:2021:1. utgave Bok
Forfatter: Søbye, Espen
År 2021
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgave: 1. utgave
Utgiver: Forlaget Press
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
Marte Michelets bok «Hva visste hjemmefronten» fra 2018, som tok for seg deportasjonen av de norske jødene i 1942, ble gjenstand for mye diskusjon i norsk offentlighet. Historikerne Elise B. Berggren, Bjarte Bruland og Mats Tangestuen kom i 2020 med en bok som stilte seg kritisk til Michelets kildebruk, og på nytt blusset debatten opp. I «Hva vet historikerne» ser Espen Søbye på hva som har kommet ut av ordskiftet. Han stiller blant annet spørsmål om man har kommet nærmer noen svar på årsakene til at så mange norske jøder ikke klarte å unnslippe forfølgelsen, om man fortsatt kan si at det er hold i Michelets påstander og hva som er det faglige grunnlaget for historikernes kritikk mot Michelets bok. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
f83c433c-5675-4af1-8dbd-cadc5225517d
Bok:Falstad : fangeleirer i diktatur og demokrati 1941-1949:2021 Bok
Forfatter: Nilssen, Trond Risto
År 2021
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: SAP Scandinavian Academic Press
Ressurstype: Elektronisk
Merknad: heftet
Frem til høsten 1941 hadde Falstad utenfor Trondheim fungert som et statlig skolehjem for vanskeligstilte barn. Der etablerte tyskerne SS Strafgefangenenlager, én av 40 000 fangeleirer, gettoer, tukthus og fengsler Nazi-Tyskland og deres allierte etablerte i løpet av andre verdenskrig. Under okkupasjonen av Norge spredte dette systemet seg også hit, og på Falstad satt omkring 4200 kvinner og menn fra 15 ulike nasjonaliteter i fangenskap i løpet av krigen. Etter frigjøringen ble fangeleiren en del av det norske etterkrigsoppgjøret. Denne boka tar for seg Falstad i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv og beskriver det dramatiske møtet mellom demokrati og okkupasjonsmakt. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
8aa065b9-cff0-4314-a39d-fb57f2fc3fb9
Bok:Liv : historien om universets mest spektakulære oppfinnelse:2021:1. utgave Bok
Forfatter: Hessen, Dag O.
År 2021
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgave: 1. utgave
Utgiver: Cappelen Damm
Ressurstype: Elektronisk
Merknad: innbundet Kulturfond
Allerede som liten gutt undret Dag O. Hessen seg over spørsmål som "Hva er liv?" og "Hvordan oppsto egentlig dette livet?" I boka "Liv" forsøker brageprisvinneren og biologen å trekke linjene mellom den lille guttens undring og vitenskapens utforskning av de samme spørsmålene. "Liv" er en ambisiøs og fengslende fortelling om de utrolige tilfeldighetene som førte til det livet vi har på jorden i dag. Kan alt det som omgir oss ha oppstått ved tilfeldigheter? Forskning sannsynliggjør at det er mulig, og Dag O. Hessen ønsker å få oss til å forstå at vi bør være uendelig takknemlige for det vinnerloddet vi har trukket, og at vi må ta vare på det mangfoldige livet på planeten vår. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
12486b32-8220-4faa-adaf-6890cad91a4d
Bok:På kanten : norsk oljevirksomhet i Barentshavet og hvorfor det må settes en strek:2021:1. utgave Bok
Forfatter: Ryggvik, Helge
År 2021
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgave: 1. utgave
Utgiver: Cappelen Damm
Ressurstype: Elektronisk
Merknad: innbundet Kulturfond
I denne boken undersøker historiker Helge Ryggvik hvordan Staten er med på å legge til rette for oljeselskapenes strategi om ekspansjon i de sårbare havområdene langt mot nord. Ryggvik viser hvordan økt lete- og utvinningsaktivitet i Barentshavet er betenkelig både fra et miljømessig og nasjonalpolitisk perspektiv. Eventuelle miljøulykker som kan inntreffe under oljeletingen vil være en konstant trussel for det rike økosystemet i denne regionen, og oljen som blir hentet opp vil bidra til mer global oppvarming. Med en offensiv utvinningsvirksomhet kan Norge pådra seg uvenner både regionalt og lokalt – EU er aktivt mot oljeleting i nordlige strøk, og Russland anser de områdene hvor norske myndigheter deler ut konsesjoner som omstridte. Hvis Norge velger å avstå fra oljeleting ved høye breddegrader og iskanten, vil de ifølge Ryggvik både kunne fremstå som forbilder i klimakampen, og de kan være med å finne en løsning på uklarhetene rundt Svalbardtraktaten. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
8cc2718f-55ba-42ef-99ec-297996e61128
Bok:Kroppen for voksne:2021:1. utgave Bok
Forfatter: Torgersen, Trond-Viggo
År 2021
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgave: 1. utgave
Utgiver: Frisk forlag
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
Det er den aldrende kroppen Trond-Viggo Torgersen konsentrerer seg om i denne boken. Med muntre skråblikk observere han hvordan det er å eldes. Med et mål om at leseren skal ta trygge og gode valg for seg selv og sin kropp, presenterer Torgersen forskning og kunnskap om helse på en lettfattelig og morsom måte. Stikkord som nysgjerrighet, en dose kritisk tenkning og litt humor kommer godt med når man skal entre den eldre delen av livet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
a4a07cb4-7aba-4e17-b24e-f4bcc5eff5b8
Bok:Etter rosetogene : 22. juli og det farlige hatet:2021 Bok
Forfatter: Esbati, Ali
År 2021
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Manifest
Ressurstype: Elektronisk
Merknad: innbundet
Den Iransk-svenske politikeren Ali Esbati var til stede som taler på AUFs sommerleir på Utøya 22. juli 2011. Dette er hans beretning om det største terroranslaget som har rammet Norden etter 1945. Med personlig og politisk engasjement forteller han om å finne et hjem i et nytt land, og hvordan rasisme kjennes på kroppen. Esabti ser på tankegodset som ledet frem til 22. juli-terroren. Gjerningsmannen var alene om handlingene, men ideologien finner fortsatt grobunn. Dette må samfunnet fortsette å forholde seg til – og stå opp mot. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
2d3381c4-cdf3-4402-ad61-9d09fbf27ace
Bok:Nytt blikk på det gamle Egypt:2021 Bok
Forfatter: Bettum, Anders
År 2021
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Pax Forlag A/S
Ressurstype: Elektronisk
Merknad: innbundet Kulturfond
Giza-pyramidene, faraoene, mumiene og hieroglyfene, det intrikate skriftspråket, historien om Det gamle Egypt slutter aldri å fascinere. I flere hundre år har man samlet kunnskap om dette oldtidssamfunnet, sentrert rundt Nilen som sivilisasjonsskapende kraft. Med bakgrunn i denne forskningen foreligger nå for første gang på norsk et storstilt oversiktsverk om Det gamle Egypt. Her får leseren et innblikk i hverdagsliv så vel som samfunnsforhold, kultur, språk og politikk. Egyptolog Anders Bettum beretter om hvordan man fant Tutankhamons gravsted og klarte å fravriste hieroglyfene sine hemmeligheter. Boken byr også på et blikk inn i livsvilkårene til en arbeiderfamilie bosatt i Deir el-medina. Bettum forteller også om egyptologiens vei til å bli en seriøs vitenskap - en vei like mye befolket av eventyrere som av vitenskapsmenn. Forfatteren runder av med å diskutere hvilken rolle historien om Det gamle Egypt spiller i det politiske landskapet i dagens Egypt. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering

Nyheter - barn og ungdom

60877ee2-d9a9-48d7-a450-05c4b0d20a1a
Bok:Blackout:2021 Bok
År 2021
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Gyldendal
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: Ungdom fra 13 år innbundet
Hele New York blir mørklagt under en hetebølge. Forvirring og kaos råder, men i ly av mørket lever unge folk sitt liv. Det handler om kjærlighet og vennskap, skjult sannheter som kommer frem og om mye muligheter. Seks unge forfattere, alle svarte kvinner, har samarbeidet om denne boken. Roman for ungdomstrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
3c871dab-1ce8-4ca6-bf92-222a5301b2ad
Bok:Kattekuppet:2021 Bok
Forfatter: Sandvik, Erlend Liabø
År 2021
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Publica
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 9-13 år God, leselig skrift innbundet
Sommerferien er ikke helt over for krimkameratene Mats og Mia. En ny sak dukker opp da de tester Mats sin nye drone på fotballbanen. Etter et sveip med dronen ned mot havnelageret oppdager de at noen i skjul løfter noen kasser inn i en bil og vifter med en stor pengebunke. Samtidig som Dyrepolitiet reklamerer med at de tar hånd om villkatter dukker det opp plakater med savnede katter. Når Mats og Mia tar en tur ned i havna finner de rester av kattemat. Med god hjelp av politiinspektør Gabrielsen planlegges det en aksjon som ender i en vill biljakt. Spenning for mellomtrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
1ae7c7fa-36e9-47f9-a0de-7297f9466fbd
Bok:Luottat sániin : sámi máidnasat mánáide:2021 Bok
Forfatter: Strask, June Sommer
År 2021
Språk: Flere språk
Medietype: Bok
Utgiver: Idut
Ressurstype: Elektronisk
Merknad: Alder: 6-11 år God, leselig skrift Passer for 6-9 og 9-12 år innbundet Kulturfond Parallelltekst på nordsamisk og bokmål Parallell tekst på nordsamisk og bokmål
I denne boka er det samlet 29 samiske skapelsessagn som har sitt opphav over 100 år tilbake. Sagnene forteller om hvordan det samiske folket ble skapt, hvordan villreinen ble til, hvordan ueren fikk sine utstående øyne, og mye mer. Kan hende de små fortellingene egentlig handler om større ting. Sagnene er humoristiske, litt skumle og forunderlige. Har mange fargerike illustrasjoner. Tospråklig tekst, nordsamisk og bokmål. Sagn for småskole-/mellomtrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Boken inneholder et utvalg av samiske skapelsessagn, samlet inn for over 100 år siden. Skapelsessagn eller opphavssagn er ofte våre eldste sagn. De forteller om hvordan det samiske folket ble skapt, hvordan villreinen ble til, hvordan ueren fikk utstående øyne, og mye mye mer. Og kanskje handler de små fortellingene egentlig om større ting? Sagnene er humoristiske, skumle og forunderlige. Boken inneholder 29 sagn. Gjenfortalt av June Sommer Strask
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
604a50c3-ee87-4db0-bf3f-7832de2b56b2
Bok:Nils på Njuk?agáisá : basert på barndomsminner fortalt av Nils Reidar Utsi:2021 Bok
Forfatter: Lillevik, Linda
År 2021
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: ?álliidLágádus
Ressurstype: Elektronisk
Merknad: Passer for 3-6 år innbundet Kulturfond
Dette bokprosjektet kom i gang like før skuespiller Nils Utsi døde i 2019. Fortellingen bygger på hans barndomsminner fra oppveksten i Tana. Den gamle samiske troen og virkelighetsforståelsen er sentrale elementer i fortellingen. Linda Trast Lillevik debuterte i 1994. De fleste av hennes bøker er skrevet for barn. Dette er hennes fjortende bok. Boka er også samisk
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
fbb510e8-58c9-4e0f-b91c-cde6c5fd7178
Bok:Ninjarobot : en superhemmelig skoledagbok:2021 Bok
Forfatter: Torsvik, Torkil
År 2021
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Ena Vigmostad & Bjørke
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 9-13 år innbundet Kulturfond
Nils skal begynne i sjuende, og det blir tidenes mest kaotiske, actionfylte og humoristiske skolestart. For Nils er nemlig ingen vanlig gutt. Han er en hemmelig ninjarobot som skal ut i verden for første gang. Nils har ingen anelse om hvordan man skaffer seg venner, eller hva forelskelse er. Han har aldri sett en lærer eller dagslys tidligere. Koderen, altså hun som kaller seg mammaen til Nils, synes han skal få leve et vanlig liv. Men Nils skjønner at hun har noen skumle baktanker. Det er ikke lett for Nils å skjule at han er en robot når han er million ganger bedre enn de andre i matte, er mester i ti kampsporter og har superhørsel. Fortelling for mellomtrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
ed5941b2-a048-4581-a8e1-76c39b03c288
Bok:Hesteguttene:2021 Bok
Forfatter: Ehn, Johan
År 2021
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Mangschou
Ressurstype: Elektronisk
Merknad: Alder: Ungdom fra 13 år innbundet Kulturfond
Sasha og Janek vokser opp på et barnehjem i Tsjekkoslovakia på midten av 1920-tallet. Guttene trenes opp i å gjøre akrobatikk på hesteryggen. For å unnslippe treningsøkter og harde avstraffelser, rømmer de og får seg jobb på et omreisende sirkus. I Berlin begynner gutten å forstå hva de egentlig føler for hverandre. Samtidig kommer nazistene til makten. 19 år gamle Anton får jobb i Stockholms hjemmetjeneste. En av brukerne han møter er Alexander "Sasha" Kovacs som nå er blitt 98 år. Sasha er taus og har bosatt seg på kjøkkenet, og nekter å flytte seg. I leiligheten finner Anton fotografier av hester og sirkusartister, og et brev fra Gestapo. Anton vil vite mer om den gamle mannen, og de to begynner å utvikle et ordløst språk og nøster opp i Sashas historie. Dette er en kjærlighetshistorie som finner sted vekselvis i Stockholm i dag og i 1930-tallet Berlin, hvor den følger forskjellige generasjoner av unge menn som liker hester. Fortelling for ungdomstrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
7cab73bb-6642-483a-844e-3482436d2f24
Bok:Stormriket:2021 Bok
Forfatter: Maas, Sarah J.
År 2021
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Gyldendal
Ressurstype: Elektronisk
Merknad: Alder: Ungdom fra 13 år innbundet
Aelin har sverget troskap både til prinsen ved sin side og til folket hun har lovet å redde. For å beskytte de hun elsker må hun reise langt inn i mørket, samtidig som de mørke kreftene vokser. Fantasy for ungdomstrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Valgt vurdering Valgt vurdering Valgt vurdering Valgt vurdering Valgt vurdering Valgt vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
3fa69c16-80d2-40f0-9a3f-a5a47d01308a
Bok:Minneskrinet:2021 Bok
Forfatter: Källner, Oskar
År 2021
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Gyldendal
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 9-13 år God, leselig skrift innbundet
Alice og Elias har kommet frem til imperieplaneten Tenia på sin ferd med romskipet Stillheten. Skipet trenger reparasjon, og da må de ha penger. Alice og Elias får i oppdrag å hente et stjålet minneskrin, og det blir vanskeligere og farligere enn de trodde. Minneskrinet er den fjerde delen av serien Imperiets arvinger med ti planlagte bøker. Et romeventyr med fargesprakende vidunder, skumle mysterier og fartsfylte eventyr. Serien er lettlest og illustrert. Spenning/science fiction for mellomtrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
ef1176fb-9990-4ac0-8bb7-617e0a90324b
Bok:Nattens naglere:2021:1. utgave Bok
Forfatter: Gazzotti, Bruno
År 2021
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgave: 1. utgave
Utgiver: QlturRebus forlag
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 9-16 år Store bokstaver (versaler)
Ivan har tatt seg alene frem til familiens feriehus i den lille landsbyen i Bretagne. Skjønt han er ikke fullt så sikker på at han er alene da Camilla kommer på besøk en kveld. Ivan forstår da raskt hvem det fryktede Midnattsbarnet er. I tillegg dukker det opp en gjeng zombiebarn på vei mot huset hans med hammer og spiker. Dette er bare begynnelsen på en rekke våkenetter, fluktforsøk og mareritt for Ivan i seriens kanskje mest uhyggelige episode så langt. Alene 11 er andre bind i seriens del 3. Tegneserie/spenning for mellom-/ungdomstrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
8ddeb65b-5d49-48e9-8420-2b67a3d09b14
Bok:Historien om Bodri:2021 Bok
Forfatter: Hédi, Fried
År 2021
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Omnipax
Ressurstype: Elektronisk
Merknad: God, leselig skrift Alder: 6-13 år
Hédi elsker hunden sin Bodri. Hun er også glad i bestevenninnen Marika og hunden hennes, Bandi. De to venninnene liker å klatre, løpe og leke, og er glade for friheten de har i den lille byen de bor i. En dag får Hédi høre om en ond mann som har mye makt i landet han bor i, og at han i tillegg har begynt å herske over flere land. Navnet hans er Adolf Hitler. Når Hédi spør foreldrene sin om Hitler sier moren at han ikke vil komme til landet de bor i, mens faren sier at de ikke har gjort noe galt, så de behøver ikke å være redde. Selv om Hédis foreldre vil trøste henne og søsteren, så ser Hédi at både pappa og mamma er redde. Dette er en fortelling om hunder, vennskap og andre verdenskrig. Fortelling for småskole-/mellomtrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
b264576d-b3df-4e0a-8a98-d339f44ee032
Bok:Verdens høyeste fjell:2021 Bok
Forfatter: Bross, Helena
År 2021
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Omnipax
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 6-11 år Lettlest,Store bokstaver (versaler) innbundet På omslaget: Ekstra lett å lese
Bestevennene Aksel og Omar bor i samme blokk. En dag det regner ute finner de ut at dagen er perfekt for å bestige verdens høyeste fjell. Fjellet befinner seg tilfeldigvis i den lange trappa i blokka de bor i. Serien "Solgata 1" består av lettleste bøker med korte setninger og enkle ord i versaler. Fargeillustrasjonene gjenspeiler budskapet i teksten og gjør det enklere å forstå innholdet. Lettlest for småskole-/mellomtrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
3f413896-91fd-410a-a100-67386ff2e403
Bok:Spøkelseshusets hemmelighet:2021 Bok
Forfatter: Ohlsson, Kristina
År 2021
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Aschehoug
Ressurstype: Elektronisk
Merknad: Alder: 9-13 år God, leselig skrift innbundet
Det er juleferie og søstrene Alba og Ellen er på ferie hos onkelen sin. På loftet hans er det et lite miniatyrhus som Alba synes er litt skummelt. Når Alba i tillegg ser at det brenner i den lille kakkelovnen i det vesle huset blir det enda mer skummelt. En snøstorm er i anmarsj. Den gjør at folk verken kommer inn eller ut av den lille byen. Alba våkner om natten av at en stemme hvisker i øret hennes at julen er den farligste tiden på året. I tillegg finner Alba et brev hvor det står at Samleren som tidligere har bortført barn fra den lille byen, vender tilbake når det blir snøstorm. Alt tyder på at han er tilbake. Julegrøss for mellomtrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
e25328c5-1098-41ba-b444-fe45d4d55ade
Bok:Samling i bånn:2021 Bok
Forfatter: Kinney, Jeff
År 2021
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Gyldendal
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 9-13 år God, leselig skrift innbundet
Greg har offisielt gitt opp alt som heter sport når moren overtaler han til å prøvespille på skolens basketballag. Det går ikke så bra, og Greg er sikker på at han ikke kommer inn. Han kommer inn likevel, på et lag uten særlige sjanser til å vinne. Nå er det store spørsmålet hva som skjer når ballen er i Gregs hender, om det er et sjansespill å ha ham på laget. Historiene om antihelten Greg startet som tegneseriestriper på Internett, men har etter hvert kommet ut i bokform, i en tett miks av tekst og bilder. Fortelling for mellomtrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
a3803ac2-b3ff-4f18-b3bb-3ffab1bca7d0
Bok:Med et plask:2021 Bok
Forfatter: Roth, Megan
År 2021
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Vigmostad Bjørke
Ressurstype: Elektronisk
Merknad: Alder: 3-6 år God, leselig skrift kartonert
Valpene i Adventure Bay får et nytt oppdrag når de må hjelpe Cap’n Turbot som har krasjet i en stein. Ryder og de andre valpene i Pow Patrol trår til igjen. For som valpene selv sier det: «Ingen jobb er for stor, ingen valp er for liten!» Kartonert. Billedbok for førskolebarn. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
23186de6-70c0-4322-a020-73a115efecb1
Bok:Sirkus Pepperonini & hønsekanonen:2021:1. utgave Bok
Forfatter: Storm, Camilla Victoria
År 2021
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgave: 1. utgave
Utgiver: Cappelen Damm
Ressurstype: Elektronisk
Merknad: Alder: 6-11 år innbundet Kulturfond
Hvis du noen gang har lurt på hvordan det gikk med Pål i sangen «Pål sine høner» får du vite det i denne boken. Han har blitt den store sirkusdirektøren Pål-O-Pepperonini, og hele sirkuset består av høner av typen hvit italiener. Hønene gjør all jobben, mens Pepperonini drikker espresso og planlegger nye numre for å bli Årets sirkusdirektør i magasinet Floss&Tights. Fortelling for småskoletrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
8c5469be-f97f-4e92-b08d-a6f6a5112288
Bok:Tikkens jul:2021 Bok
Forfatter: Indregard, Kjetil
År 2021
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Kagge forlag
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 6-11 år God, leselig skrift innbundet På omslaget: NRK Super Kulturfond
I Vika i Kristiania, i fattigslige kår, holder 9 år gamle Tikken til. Her lever hun av å selge fyrstikker på gata. Hun har hatt polio og kan derfor ikke gå lenger. Men den store og lojale hunden hennes, Nansen, trekker henne rundt i ei tralle som hun sitter i. Tikken blir behandlet dårlig hjemme av moren og søstrene sine, i tillegg herjer barnegjengen, Vikapakket, i gatene. En dag får hun vite at hun egentlig er adoptert. Sammen med Nansen legger hun ut på en jakt etter de virkelige foreldrene sine. Hun lurer på om de fremdeles lever og om de savner henne. I enden av eventyret venter den fineste julegaven. Historien om Tikken er en egen fortelling hentet fra en av karakterene fra NRKs julekalender 2021, Kristianias magiske tivolitheater. Fortelling for småskoletrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
704a6038-ed21-4778-b950-cc0ffa992d21
Bok:Meningen med Atlas:2021 Bok
Forfatter: Lian, Torun
År 2021
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Aschehoug
Ressurstype: Elektronisk
Merknad: Alder: Ungdom fra 13 år God, leselig skrift innbundet Kulturfond
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
b3af5eae-956c-4a2d-bd95-ad9a8965686b
Bok:Fiskebolleboks-raketten:2021 Bok
Forfatter: Folkestad, Anna R.
År 2021
Språk: Norsk Nynorsk
Medietype: Bok
Utgiver: Samlaget
Ressurstype: Elektronisk
Merknad: Alder: 6-11 år innbundet Kulturfond Nynorsk tekst
Følg draumen! Det er nettopp det Nils og far gjer. Dei er snart ferdig med eit gigantisk byggeprosjekt. Dei har bygd ein rakket av fiskebolleboksar. Om ikkje mange dagane kjem den siste knappen i posten, sjølvaste oppskytningsknappen. Då kan faren til Nils endeleg oppfylle den store familiedraumen om å reise rundt jorda. Men då Nils spør faren om det vil gå bra, er stemma til faren litt skjelven. Dette er ei humoristisk og absurd forteljing om eit alt for stort byggeprosjekt, samstundes som den handlar om den store kunsten det er å verkeleg snakke saman. Forteljing for småskole-/mellomtrinnet. Omtalen er utarbeidd av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
45073472-28d0-4609-9bec-cb4f2aa06620
Bok:Øya synker sakte:2021 Bok
Forfatter: Mathiassen, Sanne
År 2021
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Vigmostad & Bjørke
Ressurstype: Elektronisk
Merknad: Alder: Ungdom fra 13 år innbundet Kulturfond
Klimakrisen har truffet verden med full styrke. Derfor må Henny forlate mamma og storbyen og flytte til tante Liv i havgapet. Når hun ankommer øya mottar hun en overlevelsespakke for nyankomne. Frykten for at øya skal synke i havet har ført til at alle øyboerne månedlig må veies. Veiingen avgjør om de må selg en kommode på Finn eller slakte ei ku. Henny tenker på Johannes og faren hans som er klimaforsker. Det er faren til Johannes som står bak det strenge regimet. Henny undres på hvilke hemmelighet han skjuler, om det er mulig å falle for noen når det handler om å overleve neste storm, og hvor langt man kan gå i klimakampen for å redde sin egen verden. Dette er en tankevekkende fortelling om ekstreme løsninger og sterke følelser, om å leve på en øy som synker mens kjærligheten vokser. Fortelling for mellom-/ungdomstrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
c4227b80-219f-4536-9c1f-f4694f9ff131
Bok:Snøballkrigen:2021 Bok
Forfatter: Løvåsen, Sigmund
År 2021
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Ena Vigmostad & Bjørke
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 6-11 år God, leselig skrift innbundet Kulturfond
Åsmunds oldemor er i ferd med å bli dement. Oldemor har et stort ønske om å få gjenoppleve den store snøballkrigen som de hadde da hun var barna. Snøballkrigen ble arrangert på lille julaften. Åsmund og vennen Margit vil gjerne gjenoppta denne tradisjonen, og setter himmel og jord i bevegelse for at oldemor skal få oppfylt ønsket sitt. Men det er lettere sagt enn gjort. Plassen der snøballkrigen fant sted er gjengrodd, oldemors barndomsvenner har vandret videre, og det er bare et tidsspørsmål før oldemor havner på sykehjem selv. Dette er en fortelling om å ville skape julemagi. Fortelling for småskoletrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering

Språkvelger