Nyheter - skjønnlitteratur

920e4c07-5a86-4b0b-8bc3-cc31fd47fc83
Forfatter: Hannah, Kristin
565595fe-7d1a-4c18-9c54-3a04397859b9
Forfatter: Halvorsen, Kjersti
530d70d4-fae1-4f8c-b12b-1c645a444468
Forfatter: Dahl, Kjell Ola
5296c197-4772-46d3-8c8a-732dce7160a4
Forfatter: Sæther, Lars Ove
ea336fac-5a4d-4824-b0ad-c6171f744725
67b6bbee-8d6b-4ca2-871f-3e1e6af7c1ef
Forfatter: Pedersen, Gine Cornelia
ff6abec9-2665-4fc5-97a2-9bc5257097df
Forfatter: Sendker, Jan-Philipp
45cd59e8-0c48-4b5f-a05d-b38685b07258
Forfatter: Tjelta, Runar
b3ec903f-98ae-4115-a5ca-26b3287aa873
Forfatter: Persaud, Ingrid
f3c5914c-8923-430d-8980-9603b97bfb5a
Forfatter: Fisher, Tarryn
96155500-28be-4242-a6a5-30750ec7d20a
Forfatter: Andersen, Frida
545fd1ae-3903-4c6a-92d0-26f008225b56
Forfatter: Åhman Owetz, Eli
637d291a-0c1b-4e5a-84e6-8eb55c309b0f
Forfatter: Colgan, Jenny
2ad4eafa-d1ac-4c86-8925-f4bdcd5be56d
Forfatter: Walsh, S. Kirk
f255d279-242d-428a-a441-e4c5e6e3c465
bb3dc159-a1bc-4f8d-be59-1e21eea9a558
Forfatter: Bowen, Kelly
d34d5409-eedc-4220-82bd-d4a0de943371
Forfatter: Tudor, C.J.
215b7ab4-1a3c-4b39-b63a-c167db5dad66
Forfatter: McCulloch, Amy
77480856-49ef-47c2-9a4f-d3668f92a79c
Forfatter: Grue, Anna
79ddd77f-0a51-4fe0-ab32-6e77f0d6807c
Forfatter: Faber, Kim

Nyheter - fagbøker

eb35949d-daa1-4939-8f42-701ae366ce39
Bok:Ingenting er umulig : om utfordringer, mestring, viljestyrke og fellesskap:2022 Bok
Forfatter: Lauritzen, Dag Otto
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Kagge forlag
Ressurstype: Fysisk
Merknad: God, leselig skrift innbundet På omslaget: Bli den beste utgaven av deg selv : Hva Kompani Lauritzen har lært meg
Idrettsmann og TV-personlighet Dag Otto Lauritzen, kjent som obersten i Kompani Lauritzen, forteller i denne boken om hvordan man får gang på viljestyrken. Med utgangspunkt i egen bakgrunn fra idrett og Forsvaret, og etter å ha observert deltakerne i Kompani Lauritzen gjennom tre sesonger, gir han leserne råd om hvordan de kan finne sine indre krefter og grunnlag for egen utvikling. Leseren får også innblikk i hvordan hverdagen i Kompani Lauritzen fortoner seg når en rekke deltakere deler sine erfaringer. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
d79a8c55-9e29-4113-95fa-5d8ed80c2ee2
Bok:Elias og Benjamin : en fortelling om å være far i møte med det utenkelige:2022:1. utgave Bok
Forfatter: Kjær, Lars Petter
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgave: 1. utgave
Utgiver: Cappelen Damm
Ressurstype: Elektronisk
Merknad: innbundet Kulturfond
Hvordan møter man sorgen etter selvmord? Og hvordan kan man håndtere skylden, maktesløsheten, skammen og følelsen av å ikke ha gjort nok? Lars Petter Kjær mistet to sønner til selvmord i løpet av et halvt år. Her skriver han om sjokket etter at den ene gutten døde, og hvordan han ikke klarer å hjelpe tvillingbroren fra å gå til grunne sammen med sin bror. Tvillingene var tett knyttet til hverandre. De var begge to svært ressurssterke, men de hadde også høytfungerende autisme (Asperger). For dem kunne det være vanskelig å forstå egne og andres følelser og reaksjoner. Kjær er utdannet psykolog og er en tilstedeværende far som tar aktivt del i barnas liv. Han er en grunnleggende optimist, og han er vant til å få ting gjort. Han ønsker å forstå sine barn, og legger til rette for at de skal ta del i livet, til aktivitet og ferie, gleder i hverdagen og muligheter for bedring. Men i møte med Elias' selvmord og Benjamins enorme tap, er det brått lite som nytter. I denne boken har det verst tenkelige skjedd, men i møtet med en så total livskrise velger Kjær aktivt at livet må gå videre. Han skriver seg gjennom sorgen og pakker opp lag etter lag av barnas oppvekst, papparollen, sorgprosessen, maktesløsheten, og den destruktive desperasjonen han selv blir kastet ut i.
For Lars Petter Kjær skjedde det utenkelige to ganger i løpet av et halvt år. Med noen måneders mellomrom mistet han sine to sønner til selvmord. Elias og Benjamin var ressurssterke tvillingbrødre med tette bånd til hverandre, men de hadde også høyt fungerende autisme, tidligere omtalt som Asperger syndrom. For guttene innebar dette utfordringer med å skjønne egnes og andres følelser og reaksjoner. Lars Petter Kjær har bakgrunn som psykolog. I denne boken får sorgen og følelsene forbundet med tapet av de to sønnene spillerom. Stilt overfor den uoverstigelige krisen tar Skjær likevel et valg om å løfte livet tilbake på skinnene. I skriveprosessen ser han på seg selv i rollen som far, hvordan guttene vokser til, hvordan tapet fremkaller desperasjon og maktesløshet, og sakte forsøker han å trenge seg gjennom sorgen. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
16042805-6244-4654-912a-3d61a1ec5429
Bok:Svarte kong Baltasar : de hellige tre konger: rase, religion og politikk:2022 Bok
Forfatter: Moxnes, Halvor
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Dreyers forlag
Ressurstype: Elektronisk
Merknad: innbundet Kulturfond
De hellige tre konger er et av de mest kjente religiøse ikoner som .nnes. Det har sin opprinnelse i en fortelling i Matteusevangeliet, om «vismennene fra Østen» som kom for å tilbe barnet Jesus. Det er vidt spredt i kirkekunst gjennom århundrer, og som folkefromhet, særlig gjennom julekrybber. Der er de hellige tre konger blitt et symbol på det universelle og verdensomfattende ved kristendommen. Men hva skjer når kongene havner i en kryssild av debatt om rasisme, kolonihistorie og slavehandel? Kirken Ulmer Münster i Tyskland hadde en 100 år gammel julekrybbe, som hvert år hadde en sentral plass i advents- og juletiden. Men i 2020 ble det annerledes. I lys av Black Lives Matter- bevegelsen, som .kk stor oppslutning i Tyskland, og debatten om rasisme som fulgte, fant menighetsrådet at den svarte kongen hadde klart rasistiske trekk. Det bestemte derfor at gruppen med de hellige tre konger ikke skulle stilles opp i juletiden i 2020. Avgjørelsen .kk enorm mediedekning og skapte diskusjon. I denne boka forteller Halvor Moxnes om hvordan legenden om vismennene vokste og ble til historien om de hellige tre konger som fikk et eget liv og senere universell betydning. Men hvordan hadde det seg at den ene kongen ble fremstilt svart? Moxnes bruker historien om de hellige tre konger som et prisme til å vise hvordan religiøse tradisjoner er en del av politiske sammenhenger, og til å vise at kirken er nødt til å møte rasismens utfordringer, globalt og lokalt
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
521a3170-9623-49ec-a951-b8a908db3b1a
Bok:Kråkemannen : en historie om liv og død:2022:1. utgave Bok
Forfatter: Opsahl, Alf Marius
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgave: 1. utgave
Utgiver: Cappelen Damm
Ressurstype: Elektronisk
Merknad: innbundet
Livet med en kråke. Espen Slettberg har i sytten år vært samboer med Hafez, en kråke som plutselig landet i fanget hans. DN-journalist Alf Marius Opsahl utforsker dette eiendommelige samboerskapet, de mange mytene om kråkene og lærer kråkemannen Espen å kjenne. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
084a6b4b-2ec6-4ed5-9e6a-1ed9bdf50222
Bok:Skapelsens sukk og klage : et bestiarium:2022 Bok
Forfatter: Løvaas, Kari
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Kolon forlag
Ressurstype: Elektronisk
Merknad: innbundet
Dette bokessayet tar form som et bestiarium hvor forfatteren reflekterer rundt menneskets natur. Mennesket fremstilles som både mer forhøyet og mer primitive enn jordens andre skapninger, og essayet inkluderer både mytiske og littærere dyr og skikkelser. Den første delen finner sted i det samme landskapet hvor Selma Lagerlöf diktet frem keiseren av Portugalia. Denne narrekongen blir en av flere veivisere mot en utopisk verden. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
4056bbfe-80f7-4f20-896b-5a557dd633f9
Bok:Kamerat livet : en samtale med Cecilie Løveid:2022 Bok
Forfatter: Mollerin, Kaja Schjerven
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Kolon forlag
Ressurstype: Fysisk
Merknad: innbundet
"Kamerat livet" blir utgitt i forbindelse med Cecilie Løveids 70-årsdag i august 2021. Litteraturkritiker og forfatter Kaja Schjerven Mollerin og Cecilie Løveid samtaler om Løveids liv og varierte forfatterskap. Løveid har utgitt bøker innenfor de fleste sjangere, og dermed blir samtaleboka også en kilde til innsikt i utviklingen av nyere norsk dramatikk, kunstromanene fra 70-tallet og moderne diktning. Flere av Løveids verk har et feministisk perspektiv, og boka blir dermed et bidrag til kampen for likestilling i Norge. Samtidig forsøker boka å nøste opp den røde tråden som løper gjennom alle Løveids verk. En rød tråd som består av en blanding av kunst, poesi, privatliv, problemer og humor. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
c7c6ed5d-fff5-4404-8c4e-6515d6db7c84
Bok:Kulturkrig : det nye ytre høyre og normaliseringen av det ekstreme:2022:1. utgave Bok
Forfatter: Tromp, Carline
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgave: 1. utgave
Utgiver: Cappelen Damm
Ressurstype: Elektronisk
Merknad: innbundet Kulturfond
Kulturkrig handler om fremveksten av det nye ytre høyre på 2010-tallet, om hvordan ekstremt tankegods ble normalisert, gjort stuereint og - i enkelte miljøer - kult. I USA feiret en hærskare av selverklærte nettroll Donald Trumps valgseier i 2016, mens presidenten retvitret memene deres. I Frankrike forsøkte «Géneration Identitaire» å sette et friskt fjes på ideer om et «etnisk rent» Europa. I Nederland sto lederen i et nytt parti i parlamentet og messet om sivilisasjonens undergang - på latin. I Norge malte «alternative» medier og tankesmier på ytre høyre fløy et bilde av muslimer som en invasjonshær og venstresida som forrædere. Og i nettets mørkeste hjørner snakket folk om å bli soldater i en kommende sivilisasjonskrig. Hvordan i all verden havnet vi her? Carline Tromp forteller en historie om en medierevolusjon som berørte oss alle, og om politiske strateger som varte noe i tidsånden. Den handler om fremmedfrykt og kvinnehat, tastaturkrigere og terrorister; om falske nyheter, alternative fakta og politisk ukorrekthet; om rasistiske frosker, marxistiske spøkelser og moteriktige nynazister. Tromps grundige men tilgjengelige gjennomgang gir en etterlengtet oversikt over det virvaret av nettverk og ideer som utgjør ytre høyre, og stiller et betimelig spørsmål: Hvordan skal vi klare å bekjempe disse strømningene hvis vi ikke klarer å anerkjenne at de springer ut fra vår egen kultur?
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
005a8ea6-053a-42da-a7ff-12b489116003
Bok:Falmet fløyel i London:2022:1. utgave Bok
Forfatter: Bratberg, Øivind
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgave: 1. utgave
Utgiver: Cappelen Damm
Ressurstype: Elektronisk
Merknad: innbundet På omslaget: Britene er ute av EU, ferdig med pandemien og klare til livet etterpå. Men hvordan går det med hovedstaden? Kulturfond
I det en pandemi er i ferd med å slippe taket og Storbritannina har trukket seg ut av EU, kan det være betimelig å spørre seg: Hvordan har det gått med London? I denne boken utforsker statsviter Øivind Bratberg hvilken rolle verdensmetropolen spiller i den pågående verdikampen om øyrikets identitet, hvordan britene betrakter seg selv og hvordan de vil at verden skal se på dem. Høyrepopulistiske vinder driver over Storbritannia, men hovedstaden fører fortsatt en rød politikk og er åpent innstilt til kontinentet. Byen med sine tradisjoner og institusjoner er helt avgjørende når det nye Storbritannia tar form. Med London som omdreiningspunkt greier Bratberg ut om både kulturkrig, pandemihverdagen, oppstyret rundt De kongelige og statskringkastingen BBC. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
706fe403-b222-4549-aab7-eaf7bb8679c5
Bok:Hjelp, jeg har fått hage! : skap uteplassen du drømmer om:2022:1. utgave Bok
Forfatter: Tønsberg, Tommy
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgave: 1. utgave
Utgiver: Cappelen Damm
Ressurstype: Elektronisk
Merknad: innbundet
Nye hageeiere ønsker seg ofte alt: plen og bed, grønnsakshage og hekk, frukttrær og bærbusker, og god plass til hagemøblene. I denne boken gir forfatterne råd og tips om hvordan man kan utnytte den hagen man har best mulig i forhold til størrelse og sol- og skyggeforhold. Boken er gjennomillustrert med fotografier. Forfatterne er begge gartnere, og driver planteskolen og nettstedet Garden Living sammen. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
984ef252-1617-4f0d-a154-deff5be15337
Bok:Oppfinnelsens mor : hvordan gode ideer blir oversett i en verden bygget for menn:2022:1. utgave Bok
Forfatter: Marçal, Katrine
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgave: 1. utgave
Utgiver: Cappelen Damm
Ressurstype: Elektronisk
Merknad: innbundet
Hvorfor ble elektriske biler ansett for å være kvinnelige da de så dagens lys for rundt 150 år siden? Hvorfor er ikke søm teknologi? Og hvorfor skjedde den første lanseringen av trillekofferten tre år etter at det første mennesket satte sin fot på månen? Svaret på disse spørsmålene er kjønn. Den svenske journalisten Katrine Marçal utforsker hvordan ideer om økonomi og teknologi oppigjennom historien i stor grad har vært formet av synet på kvinner og menns roller i samfunnet. Og hun viser hvordan denne tankegangen hindrer innovasjon og oppfinnelser fra å se dagens lys. Marçal mener at man må se til kvinners iderikdom og oppfinnsomhet for å håndtere fremtidens utfordringer. Omtalen er utarbeidet av BS.
Valgt vurdering Valgt vurdering Valgt vurdering Valgt vurdering Valgt vurdering Valgt vurdering Valgt vurdering Valgt vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering

Nyheter - barn og ungdom

f8614adb-c445-4032-8c57-8acb60974124
Bok:Begge dør til slutt:2022 Bok
Forfatter: Silvera, Adam
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Fontini Forlag
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: Ungdom fra 13 år innbundet
Mateo og Rufus får begge telefon fra den mystiske organisasjonen Deathcast om at de har bare en dag igjen å leve. De finner hverandre gjennom en venne-app når de går inn for å finne en å tilbringe sin siste dag med. Det viser seg at de finner mye mer enn «bare» en venn. Hjertevarm og tankevekkende bok om å finne seg selv akkurat i siste liten. Roman for ungdomstrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
c8a26e89-a102-4fcb-9625-cc1d992e975e
Bok:Rose og Krystall:2022:1. utgave Bok
Forfatter: Sykes, Julie
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgave: 1. utgave
Utgiver: Memo
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 6-11 år God, leselig skrift innbundet
Endelig skal Rose få begynne på Enhjørningsakademiet. Hun ser frem til mange spennende eventyr med enhjørningen, Krystall. Da det magiske kartet slutter å virke, må Rose og Krystall lære seg å jobbe som et team for å finne en løsning. Serien Enhjørningsakademiet er en lettlest serie om en øy full av eventyr, og en skole der man får sin helt egen enhjørning. På den magiske Enhjørningsøya kan alt skje. (Bøken i serien kan leses i vilkårlig rekkefølge). Fortelling for småskole-/mellomtrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
3c18dd4e-c2e1-4c05-90c7-27725a25958b
Bok:Zombiekuppet:2022:1. utgave Bok
Forfatter: Lapidus, Jens
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgave: 1. utgave
Utgiver: Cappelen Damm
Ressurstype: Elektronisk
Merknad: Passer for 6-9 år innbundet
Et nytt kupp for Dillstadbanden! Endelig kommer verdensstjernen Megarocker til Dillstad for å holde to konserter! Zasha blir helt besatt av å få en selfie med Megarocker. Men det er noe som ikke stemmer, for etter hver konsert så har publikums mobiltelefoner forsvunnet sporløst. Dillstadbanden gjennomfører et nytt kupp for å finne ut hva som har skjedd, og de planlegger å slå til kvelden før Megarocker drar videre. I utgangspunktet et ganske enkelt oppdrag, hadde det bare ikke vært for at nettene begynner å bli mørkere og det ser ut som at skumle skapninger rører seg blant skyggene på kirkegården. Ikke for det, verken Jonathan, Lotta eller Zasha tror på spøkelser og zombier. Spesielt ikke Zasha. Dillstadbanden - fartsfylt spenning og humor for lesere fra 6-10 år. Jens Lapidus fortsetter sin serie for unge lesere, sammen med Hedda Lapidus og illustratør Gustaf Lord
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
3d399751-721a-49c0-a792-ddc4c956307f
Bok:Elv:2022 Bok
Elv
Forfatter: Hunter, Erin
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Juritzen jr
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 9-16 år heftet
De fem krigerklanene er blitt enige om at en ny tid er i emning, og at det er tid for fred, enhet og forandring. Flammelabb i Tordenklanen, Solstråle i Skyggeklanen og Frostpote i Elveklanen enes om å endre selve krigerkodeksen, den gamle loven kattene har levd etter i all evighet. Når tragedien rammer Elveklanen, er ikke fortiden glemt. Den gamle frykten truer den nye freden hvis ikke de tre unge kattene klarer å roe den kommende stormen. Den åttende serien i Kattekrigerne heter, En stjerneløs klan, og er full av spenning og intriger. En ny generasjon unge katter tar over makten i klanene, og nye utfordringer og relasjoner oppstår. Serie åtte kan leses uten å ha lest de syv første seriene. «Kattekrigerne" er en serie med actionfylt eventyr, krig, forbudt kjærlighet på tvers av klanene, vennskap, svik, innsikt og mot. Fantasy for mellom-/ungdomstrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
635a8921-4be9-4e19-b3bb-09a25796c3db
Bok:Grisaldo:2022 Bok
Forfatter: Rørvik, Bjørn F.
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Cappelen Damm
Ressurstype: Elektronisk
Merknad: Alder: 3-9 år God, leselig skrift innbundet Kulturfond
Reven og Grisungen spiller fotball, men når stillingen er 5-0 blir Grisaldo lei av Revens spillestil og kommentarer. Nå legger han opp. Så kommer Dåsemikkelfrøkna og inviterer til ekte fotballkamp med tribuner og dommer og alt mulig. Da får Reven et problem. Han må ut og kjøpe spillere. Det er mye situasjonskomikk i historien, sprelske illustrasjoner, og lek med ord og vendinger. Høytlesning for førskolebarn/småskoletrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
7c7a71e8-42e9-4f64-aef5-0e21bc7f32d9
Bok:Emilie og Hviskeren:2022:1. utgave Bok
Forfatter: Sykes, Julie
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgave: 1. utgave
Utgiver: Memo
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 6-11 år innbundet
Emilie er glad i å stelle den vakre enhjørningen Hviskeren ved Enhjørningsakademiet. Selv om de er veldig forskjellige håper hun at de to skal klare å knytte et nært bånd. En dag skjer det noe bekymringsfullt. Rundt skolen har alle dyrene forlatt skogen. Emilie og Hviskeren må ta mot til seg for å klare å beskytte vennene sine, og å få dyrene trygt tilbake igjen. Serien Enhjørningsakademiet er en lettlest serie om en øy full av eventyr, og en skole der man får sin helt egen enhjørning. På den magiske Enhjørningsøya kan alt skje. (Bøken i serien kan leses i vilkårlig rekkefølge). Fortelling for småskole-/mellomtrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
e7400950-102b-4291-b671-ba1151d409ba
Bok:Karsten og Petra lager museum:2022:1. utgave Bok
Forfatter: Bringsværd, Tor Åge
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgave: 1. utgave
Utgiver: Cappelen Damm
Ressurstype: Elektronisk
Merknad: Alder: 3-9 år God, leselig skrift innbundet
Karsten er i mimrehumør etter flyttingen, og han og Petra blar i gamle album og minnes tidligere opplevelser de har hatt. Leserne vil også kjenne seg igjen. Karsten får idéen om å lage et museum, og ved hjelp av storesøster Siri setter de i gang. Snart er det klart for åpning! Teksten er knapp og presis og følges av illustrasjoner som dominerer det meste av oppslagene. Illustrasjonene er i sterke farger. Billedbok for førskolebarn/småskoletrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
872dffe5-c703-4ddd-afd4-1c222f1c75fb
Bok:Sara og Dagmara blir sykt rike:2022 Bok
Forfatter: Linde, Heidi
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Gyldendal
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 6-9 år God, leselig skrift innbundet
Sara og Dagmara vil så gjerne bli rike i en fart. Stjele eller rane en bank vil de ikke. Men lage en butikk, det er vel en god idé. "Lesebra" er en serie for de helt ferske leserne. Bøkene har korte linjer og lite tekst på hvert oppslag. Fortellingene er på ca. 400 til 600 ord og er utstyrt med mange illustrasjoner. Fortelling for småskoletrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
4f35f054-1121-49ea-81c2-b720aa8f68a9
Bok:Skityven:2022 Bok
Forfatter: Mæhle, Lars
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Ena
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 6-9 år God, leselig skrift innbundet
Klasse 4B er på tur til en turisthytte når det blåser opp til storm. Strømmen går, og når den kommer tilbake oppdager de at noen har stjålet de historiske skiene fra veggen i spisesalen. En ny sak for Detektivklubben fra Maribakken skole. Spenning for småskoletrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
ab63f94e-1fb3-409e-a7df-1385416719b3
Bok:Kråka og den utrolige haiketuren:2022 Bok
Forfatter: Nilsson, Frida
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Aschehoug
Ressurstype: Elektronisk
Merknad: Alder: 6-13 år innbundet
Ebba er bestevenn med en kråke. Nå legger de ut på haiketur gjennom Värmland til Norge. Målet er å oppfylle Kråkas drøm om å finne igjen de forsvunne foreldrene sine. De treffer et danseband, en lastebilsjåfør og mange andre fargerike folk. Vennskapet blir av og til satt på prøve, og Ebba lurer på hva som vil skje hvis Kråka faktisk finner foreldrene sine og vil bli boende i Norge. Fortelling for småskole-/mellomtrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
65f551d9-3552-4b72-863f-c07a94864a26
Bok:På samme lag:2022 Bok
Forfatter: Hegerberg, Ada
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Bonnier forlag
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 9-13 år God, leselig skrift innbundet Kulturfond
I Sunndal, en inneklemt bygd mellom høye fjell, grønne fotballbaner og fotballgale innbyggere kommer søstrene Ada og Andrine flyttende sammen med familien sin. Andrine er så god i fotball at hun får spille med guttelaget, men får like vel ikke være med på laget når de spiller mot erkefienden Rival. Lillesøster Ada er også fotballspiller og vil gjerne hjelpe søsteren, men hun skjønner ikke hvorfor det alltid må handle om fotball. Ada vil heller ha en hund. Historien er inspirert av livene til Ada og Andrine Hegerberg. Den handler om sterke jenter og fotball, men også om søsterskap, og om å tørre å stå opp for seg selv. Fortelling for mellomtrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
560c3688-c805-4330-8c4a-b6bd25056a10
Bok:Fumbler:2022 Bok
Forfatter: Borge, Nina
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Gyldendal
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: Ungdom fra 13 år innbundet Kulturfond
Emil og Sondre blir invitert på FIFA-turnering hos Magnus. Der handler det ikke bare om FIFA. Det handler om penger, og snart har Emil viklet seg inn i et nett av løgner og gjeld. Samtidig som gjelden vokser, vokser også følelser Emil ikke burde ha. Det handler om gaming, gruppepress og vennskap som blir satt på prøve. Roman for ungdomstrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
163d1406-98b3-4a2c-b83b-c06683062db3
Bok:Ilddragens kraft:2022 Bok
Forfatter: West, Tracey
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Fontini Forlag
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 6-11 år Lettlest innbundet
Slottet blir angrepet av en firehodet drage som blir kontrollert av skurken Malbert. De fire elevene må ut på sitt hittil farligste oppdrag, og de må ha hjelp av ilddragen. Drageskolen er en serie med drager, trollmenn, konger, superkrefter, magi, humor og spenning. Serien har korte kapitler, mye action og mange illustrasjoner. Lettlest for småskole-/mellomtrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
5e6d4672-52da-49a8-a3cb-9755e7a27bc9
Bok:De besatte:2022 Bok
Forfatter: Svingen, Arne
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Gyldendal
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 9-13 år God, leselig skrift innbundet
Da Jakob skulle vise den nye jenta, Hanne, rundt i nabolaget, falt han utfor et stup etter at hun utfordret ham. Og det var bare begynnelsen på en rekke grusomme hendelser. «Svingens mørke verden» består av nifse og gruvekkende historier, som spenner fra det hverdagslige til det overnaturlige. Hovedpersonene er aktive, handlende barn som må gjennom store prøvelser. Grøss for mellomtrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
27187e84-b111-42c8-b1e1-4f7366f1a581
Bok:De tre små griser som skulle reise til Mars:2022 Bok
Forfatter: Bjørkmo, Brage Bang
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Egmont
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 3-9 år God, leselig skrift innbundet På omslaget: Snipp snapp snute barnas egen podcast, nå som bøker!
De tre små griser drømmer om å dra ut i verdensrommet, slik som Grynt Armstrong allerede har gjort før dem. Med plankerester og gaffateip prøver de å snekre sammen en romrakett, men det er ikke bare-bare enkelt. Dette er en moderne, litt rampete vri av det velkjente engelske folkeeventyret. Denne versjonen av De tre små griser er kjent fra barnepodcasten Snipp Snapp Snute. Fortelling for førskolebarn/småskoletrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
b70a9134-744c-4ef1-a87b-3e9d6f3d2da9
Bok:Mennesker : en gøyal klaffebok:2022 Bok
Forfatter: Virardi, Liuna
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Solum Bokvennen
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 0-6 år God, leselig skrift innbundet
I denne boka lærer de yngste om motsetninger vi omgir oss med, som f.eks. forskjellige typer mennesker. Fra et lite barn til en stor voksen, fra triste barn til glade barn, ekte folk til imaginære. På hver side er det ett enkelt ord. Store klaffer på hvert oppslag gjør det enklere å forklare hva en motsetning er. Pekebok for førskolebarn. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
2bd23edf-5f88-45df-a970-b3a6fb337285
Bok:Mysteriet med den blå tåken:2022 Bok
Forfatter: Kibuishi, Amy Kim
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Fontini Forlag
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 9-16 år innbundet
I denne nye mangainspirerte serien møter vi Tabby Simon, en uvanlig tenåringsjente. Tabbys far blir funnet død eter å ha undersøkt et tre det lekket blå tåke ut av. Det er bare Tabby som kan finne ut hva som har skjedd. Hun går ut om natten for å undersøke treet, da hun trer inn i en portal og havner i en annen, magisk verden. Der møter hun Philip, som kanskje kan hjelpe henne å løse gåten. Fantasy/tegneserie for mellom-/ungdomstrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
8db7f233-20bc-4e0e-bb1b-ddb011c19bfe
Bok:Plass bakpå kosten:2022 Bok
Forfatter: Donaldson, Julia
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Omnipax
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 3-9 år innbundet
Den snille heksa er på flytur med kosten. Hun mister stadig ting ned på bakken, og må lande for å få tak i dem igjen. Hver gang hun lander får hun hjelp av et dyr til å finne det hun har mistet, og som takk får dyrene plass bak på kosten. Men til slutt sitter det så mange på kosten at den knekker. Da en skummel drage dukker opp, synes også katten det er lurt å være flere. Teksten er på vers. Denne utgaven er basert på animasjonsfilmen med samme navn. Kartonert. Billedbok for førskolebarn/småskoletrinnet
Den snille heksa er på flytur med kosten. Hun mister stadig ting ned på bakken, og må lande for å få tak i dem igjen. Hver gang hun lander får hun hjelp av et dyr til å finne det hun har mistet, og som takk får dyrene plass bak på kosten. Men til slutt sitter det så mange på kosten at den knekker. Da en skummel drage dukker opp, synes også katten det er lurt å være flere. Teksten er på vers. Denne utgaven er basert på animasjonsfilmen (2013) med samme navn. Første gang utgitt i kartonert utgave på norsk i 2015. Denne utgaven er en stor innbundet utgave. Billedbok for førskolebarn/småskoletrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
76717e37-e03f-474d-abca-e878fda38a04
Bok:Vampyrens barn:2022 Bok
Forfatter: Douyé, Sylvia
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Vigmostad Bjørke
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 9-13 år innbundet
Nikoline er fanget i en dyp søvn. Vennene hennes leter etter svar på hva øya skjuler for å kunne redde henne fra stor fare. Dette er en fortelling om en verden full av utrolige skapninger, spennende opplevelser, magi og vennskap. Tegneserieroman for mellomtrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering
83dc6f25-4a34-4b64-a19a-d3e79d675faa
Bok:Snødronningen : kongens hevn:2022 Bok
År 2022
Språk: Norsk bokmål
Medietype: Bok
Utgiver: Vigmostad Bjørke
Ressurstype: Fysisk
Merknad: Alder: 6-11 år God, leselig skrift innbundet
Gerda må redde en prinsesse fra Nordavindens kalde klør. Trollet Orm er den som skaper forviklingene. På ny truer Snødronningens onde krefter, men denne gangen går det onde på magisk vis gjennom Orms speilbilde. Ut av Orms løgner oppstår det en Snøkonge som setter både Gerda og Kai i fare. Snødronningen er opprinnelig et eventyr fra 1845 skrevet av H. C. Andersen, men denne versjonen baserer seg på kinofilmen som hadde premiere romjulen 2021. Fortelling for småskole-/mellomtrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.
Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering Gi en vurdering

Språkvelger